Využite moderný spôsob snímania produktov a prezentujte svoje produkty prostredníctvom 360° prehliadok, ktoré zvyšujú ich atraktivitu a následne konverziu, t.j. vyššiu mieru predaja v pomere k vynaloženým nákladom na ich propagáciu. Zároveň predídete potenciálnemu vráteniu tovaru kvôli jeho nedostatočnej prezentácii formou statických fotografií, kedy zákazník nezíska komplexný obraz o detailoch produktov.

360° prezentácia produktu môže pozostávať z rôzneho počtu fotografií podľa Vášho priania, resp. podľa požiadaviek na cenu a celkový počet spracovávaných produktov. Odporúčame 12 až 36 fotografií na jednu 360° otočku. Fotenie prebieha tak, že sa fotografovaný tovar umiestni na rotačnú platformu, ktorá je riadená prostredníctvom automatického systému a otáča tovar vždy o toľko stupňov, koľko zodpovedá zvolenému počtu  finálnych záberov. Medzi jednotlivými otočeniami tovaru dochádza k fotografovaniu - spúšť fotoaparátu je synchronizovaná a prepojená s rotačnou platformou.

V prípade, ak chcete prezentovať tovar vo viacerých polohách (napríklad tovorená / zatvorená kabelka), je potrebné tovar nasnímať na viackrát. Následne dokážeme vyprodukovať interaktívnu 360° prehliadku tovaru tak, že si zákazník dokáže prepínať medzi jednotlivými stavmi tovaru (otvorený / zatvorený...). V prehliadke je možné definovať tzv. Hot-spot zóny, ktoré po kliknutí zobrazia sprievodné texty / popisy jednotlivých stavov alebo funkcií tovaru.

 • IMG_9598b.png
 • IMG_9599b.png
 • IMG_9600b.png
 • IMG_9601b.png
 • IMG_9602b.png
 • IMG_9603b.png
 • IMG_9604b.png
 • IMG_9605b.png
 • IMG_9606b.png
 • IMG_9607b.png
 • IMG_9608b.png
 • IMG_9609b.png
 • IMG_9610b.png
 • IMG_9611b.png
 • IMG_9612b.png
 • IMG_9613b.png
 • IMG_9614b.png
 • IMG_9615b.png
 • IMG_9616b.png
 • IMG_9617b.png
 • IMG_9618b.png
 • IMG_9619b.png
 • IMG_9620b.png