Fotografie, ktoré realizujeme v ateliéri, Vám dokážeme zabezpečiť vrátane nevyhnutných úkonov ako je aranžovanie alebo make-up.

V prípade záujmu dokážeme zabezpečiť aj modelov a modelky, stylistu a vizážistu. V priebehu fotenia môžete byť jeho súčasťou a konzultovať svoje predstavy fotografovi a jeho tímu. Fotografie je možné priebežne sledovať na externom monitore, ktorý je prepojený s fotoaparátom prostredníctvom Wi-Fi rozhrania. Fotografie je samozrejme potrebné ešte post-produkčne spracovať, takže neuvidíte finálny výsledok, môžete však sledovať kompozíciu a svetelné podmienky a usmerniť tak priebeh celého fotografovania a dospieť tak ku konsenzu s Vašou pôvodnou predstavou.

V ateliérových podmienkach realizujeme aj špeciálne typy fotografií ako sú 360° prehliadky tovaru. Ak máte špacifické požiadavky na použité rekvizity, je nutné si ich priniesť alebo sa vopred dohodnúť na ich zabezpečení formou bezplatného zapožičania alebo plateného prenájmu od špeciálnych požičovní.

  • IMG_0123b.png
  • IMG_8860b.png
  • IMG_8976b.png
  • IMG_9047b.png
  • IMG_9969b.png