Panoramatické video je efektnou formou prezentácie priestoru alebo činnosti v interiéri aj v exteriéri. Snímanie videa prebieha tak, že počas prebiehajúceo záznamu dochádza k postupnému pohybu kamery po lineárnej osi a poprípade i k rotácii kamery. Pri práci používame automatizovaný 2-osový slider systém, ktorý je umiestnený na 2 statívoch v požadovanej výške.

Systém je pokiaľ ide o rýchlosť a smer možné naprogramovať nezávisle. Každý z pohybov môže mať vlastnú rýchlosť, vďaka čomu je možné zladiť požadovaný čas prebiehajúcej činnosti s celkovým rozahom posuvu a otočenia kamery. Smer posuvu a rotácie je taktiež nezávislý, takže je možné pohyb nastaviť tak, že kamera sleduje objekt, ktorý sa nachádza v strede scény, ale zároveň sníma veľký priestor v pozadí tohto sledovaného objektu.

Panoramatické video je atraktívnou formou prezentácie historických alebo architektonických diel, avšak nájde uplatnenie aj pri prezentácii komerčných alebo priemyselných objektov, či prebiehajúcej činnosti. Jeho hlavným účelom je vtesnať do záberu, ktorý sleduje konkrétny objekt veľký priestor, ktorý sa nachádza v jeho pozadí.